Odstúpenie od zmluvy

  1. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí pri nákupe cez www.nynahr.sk). NYNA HR s.r.o. garantuje výmenu tovaru, alebo vrátenie zaplatenej sumy podľa nasledujúcich ustanovení:
  2. V zmysle ustanovenia §12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č.102/2014 Z.z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní.

  3. Doba odstúpenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb. Je nevyhnutné, aby bol v tejto lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch predajne predávajúceho.

  4. Spotrebiteľ má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia a používania, alebo nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takéhoto tovaru neakceptovať, alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

  5. V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: - Predaj tovaru zhotoveného, alebo objednaného podľa špecifických požiadaviek zákazníka - Tovar, ktorý rýchlo podlieha zníženiu kvality, alebo skaze.

  6. Formulár o odstúpení od zmluvy je na stránke predávajúceho v základných informáciách. Zasielajte ho riadne vyplnený spolu s tovarom na adresu sídla spoločnosti NYNA HR s.r.o., Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica.

  7. Tovar, ktorý kupujúci vracia predávajúcemu, je dôležité zaslať doporučene a poistiť ho, nakoľko predávajúci neručí za jeho poškodenie, prípadne straty počas prepravy. Tovar poslaný na dobierku neakceptujeme.

  8. Predávajúci žiada kupujúceho, aby bol tovar úplný, čistý, nepoškodený, nepoužívaný a s visačkami, spolu s originálom daňového dokladu a formulárom o odstúpení od zmluvy.

  9. O prijatí tovaru formou balíka, informuje predávajúci kupujúceho mailom, alebo telefonicky.

  10. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy priamo v predajni alebo bankovým prevodom na účet kupujúceho